תקנון

הקדמה

BGOLAN, מבית שיר-אל ארגמן בע”מ / אן מדיה (ח.פ. 514225515) (להלן: “BGOLAN” או “מפעילת האתר” לפי העניין) היא מפעילת האתר בו מצוי תקנון זה. התנאים המפורטים בתקנון הם חלק מהסכם מחייב בין המשתמש המבקר באתר לבין מפעילת האתר.

התקנון מסדיר את הזכויות והחובות שלך הנובעות מהכניסה והשימוש באתר המצוי בשם המתחם bgolan.com ובכל העמודים המצויים בתתי-שמות המתחם של האתר (להלן: “האתר”).

בכניסתך לאתר, אתה מאשר את תנאי התקנון ומצהיר שקראת את התקנון, אתה בגיר וכשר לבצע פעולות משפטיות לרבות להתחייב בהסכמים משפטיים. בכל אופן, אם אתה לא בגיר, תהיה רשאי לעשות שימוש באתר אם קיבלת רשות מהורך או הנציג שלך לאחר שהוא קרא את התקנון.

ככל שאתה לא מסכים לתקנון, אתה מתבקש לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש.

אנו רשאים לשנות לפי שיקול דעתנו את התקנון מעת לעת וללא צורך בהסכמה מיוחדת של המשתמש. התקנון העדכני יהיה זמין לעיונך באתר במקום המיועד לכך.

תקנון זה מצטרף להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

המונחים “מידע” ו-“תוכן”, כוללים מידע מכל מין וסוג, לרבות: כל תוכן מילולי, חזותי, אודיו, וידאו או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, כגון תמונות, צילומים, איורים, הנפשות (animation), תרשימים, דמויות, הדמיות, סרטונים וכדומה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות אלינו בכתובת דואר אלקטרוני [email protected], ואנו נעשה כל שביכולתו לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

האתר והשירותים הניתנים בו

האתר מכיל מידע כללי אודות עסקים ברחבי רמת הגולן. מפעילת האתר רשאית לשנות את האתר מעת לעת, לשנות, להוסיף או להחסיר מידע ושירותים הניתנים באמצעות האתר.

האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסה והמידע והחומר המפורסם בה, מוגשים ומעומדים לרשותך כפי-שהם (“AS-IS”).

אחריות

העמודים הפומביים באתר מועמדים בפני המשתמש כפי שהם וללא תשלום. בהתאם לכך, BGOLAN לא תתאים את האתר לצרכים ספציפיים של אדם מסויים. BGOLAN לא מציגה ולא מתחייבת שהאתר מתאים לשמש למטרה מסוימת, שיש לו ולתכנים המצויים בו מידת איכות או דיוק, או שהוא מתאים לצרכים שלך או של אנשים אחרים.

BGOLAN, מנהליה ושותפיה לא יהיו אחראיים בשום אופן ובשום מקרה לנזק ואובדן, ישירים ועקיפים, שנגרמו כתוצאה מהשימוש באתר ובין היתר נזקים שנגרמו כתוצאה מהדברים הבאים: אובדן מידע, עיון בתכנים המוצגים באתר, אי-דיוק המידע המוצג באתר, אי-זמינות האתר, חסימת הגישה לאתר, אי-פרסום תכנים ומידע כזה או אחר.

תקנון זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

השימוש באתר

אינך רשאי לעשות כל שימוש שעלול להיחשב כשימוש לרעה באתר לרבות, להשיג גישה בלתי מורשית לשרתי האתר, לנסות לאתר עמודים באתר שלא באמצעות קישורים המוצגים באתר, לערוך, להפיץ, לגבות כספים עבור גישה לאתר או לשלב אותו בשירות משלך, אלא לאחר קבלת אישור ממפעילת האתר בכתב.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין לאגור מידע ותכנים מהאתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך ששמשנה את העיצוב, הפונקציונליות, המידע והתכנים המוצגים בו לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.

על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בה שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור את התכנים או את מידע המוצגים בו.

אנא שים לב שהתקשורת אל האתר וממנו אינה חסויה. כאשר אתה מוסר מידע באתר, אנא הימנע ממסירת מידע שאתה מעדיף לא להפוך לפומבי.

קישורים חיצוניים

האתר עשוי להכיל בתוכו פרסומות וקישורים המפנים לתכנים ממקורות אחרים שמפורסמים על-ידי צדדים שלישיים (להלן: “מקורות חיצוניים“). מקורות חיצוניים עשויים להכיל קישורים אל האתר עצמו.

מפעילת האתר לא מביעה תמיכה או ממליצה על פרסומות, מידע ותכנים ממקורות חיצוניים ולא ממליצה ללחוץ על קישורים אלו.

BGOLAN לא מתחייבת, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, BGOLAN לא תישא בכל אחריות בשל כך.

BGOLAN לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים ממקורות חיצוניים ולא תהיה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, BGOLAN לא תישא באחריות לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על ממקורות חיצוניים.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

BGOLAN רשאית לסגור את האתר, להעביר בעלות בו ולשנות אותו מעת לעת, את המבנה שלו, הפונקציונאליות, המראה שלו ואת זמינותו ושל התכנים המוצגים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

אמנם אנו עושים את מיטב המאמצים כדי לוודא שהאתר יפעל ברציפות מירבית, אך לאור אופיו הטכנולוגי BGOLAN לא תוכל להתחייב לכך. בהתאם לכך, BGOLAN לא מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, יהיה חסין מפני גישה לא חוקית לשרתים עליהם הוא מאוחסן, תקלות, כשלים  וכדומה. BGOLAN לא תחוב באחריות לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש עקב כך.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפצות את BGOLAN, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה או של הוראת חוק שחלה עליך בעת הכניסה או השימוש באתר.

פרטיות

אנא קרא את מדיניות הפרטיות שלנו בקישור bgolan.com/privacy.

קניין רוחני

כל הזכויות באתר ובתכנים המצויים בה שייכים ל-BGOLAN או לבעליהם החוקיים. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן האתר ללא הסכמה בכתב מההנהלה.

האתר והתוכן המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הן בבעלות BGOLAN או הבעלים החוקיים של זכויות אלו. 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של BGOLAN בכתב ומראש.

ככל שאתם סבורים שנעשה שימוש מפר בקניין הרוחני שלכם בחלק כלשהו של של האתר, הנכם מתבקשים ליצור קשר עם מפעילת האתר כמפורט בתחתית התקנון.

השם של מפעילת האתר, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים והבלתי רשומים של BGOLAN הם קניינה הבלעדי. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם קניינים של בעליהם החוקיים, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

פרסומת

האחריות לתוכן הפרסומות שעשויות להתפרסם באתר היא על המפרסמים בלבד. ל-BGOLAN אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה דרך אותן פרסומות. BGOLAN לא בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

הפסקת שימוש

BGOLAN שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או לצמיתות, באופן חד-צדדי וללא הודעה מוקדמת.

ככל שמפעילת האתר תחשוש שמשתמש כלשהו הפר את תנאי תקנון זה, היא תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, לחסום או להפסיק פעילותו של אותו משתמש מבלי לוותר על זכויות אחרות ומבלי לגרוע מסעדים להם תהיה זכאית כלפי אותו משתמש. 

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.

יצירת קשר

BGOLAN מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לתיבת הדוא”ל [email protected] ו-BGOLAN תשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

תאריך עדכון: ­29.01.2023